เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
107/2560  บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด  น.42(1)-4/2550-นอล.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 88/4-5 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
108/2560  บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด  น.42(1)-7/2541-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
109/2560  บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  น.89-1/2549-ญหอ.  ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม  เลขที่ 39 ซอยจีห้า ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
110/2560  บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด  น.59-2/2550-ญหอ.  ผลิตเหล็ก  เลขที่ 9/9 ซอยจีห้า ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 ธ.ค. 2560  30 พ.ย. 2563 
 
Back
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
   
Scroll to Top