คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพื่อแสดงว่าโรงงานที่ได้รับการรับรองนั้นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. รู้จักโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) คืออะไร ทำไมต้องทำโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2. รู้จักคุณลักษณะสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

3. รู้จักวิธีการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานในการทำโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4. รู้จักการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินมาตรฐานในการทำโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 18 บทเรียน เวลาเรียน: 02:38:24 ชม.

เกี่ยวกับวิทยากร

  • 0 คะแนนความนิยม
  • 2 หลักสูตร

WEIS Teacher

เข้าร่วมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา

WEIS Teacher

เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้ของคุณ

สร้างหลักสูตรวิดีโอออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทั่วโลกและสร้างรายได้