24 ก.พ. 2565, 22:40

สนส. จับมือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหนุนภาคอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น…