24 ก.พ. 2565, 22:40

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น…”จากนโยบายสู่การปฏิบัติและทิศทางการเติมน้ำใต้ดินในอนาคต” วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. (Zoom webinar)