24 ก.พ. 2565, 23:24

Social Value International ร่วมกับ Social Value Thailand ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนา Social Value Matters 2021 ภายใต้หัวข้อ “Leading our Transition to a Sustainable World” ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย