15 ธ.ค. 2566, 16:28

แจ้งตารางการประชุมรับรอง Eco Factory ประจำปี 2567


กำหนดตารางการประชุมรับรอง Eco Factory ประจำปี 2567 
ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการขอรับรองได้ที่ "ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)"