1 ก.พ. 2566, 16:34

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ 2566 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม