24 ก.พ. 2565, 23:22

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เบื้องต้นสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม” ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย