ตารางการประชุมรับรอง Eco Factory 2566

ครั้งที่ วันประชุมรับรอง เวลา บริษัทส่งใบสมัครให้ฝ่ายเลขาฯ บริษัทชำระเงิน Auditor กำหนดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับรอง ผลประชุมการรับรอง
ครั้งที่ 23-1/2566 7 มี.ค. 2566 09:00-12:00 น. 6 ก.พ. 2566 28 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2566 -
ครั้งที่ 24-2/2566 6 มิ.ย. 2566 09:00-12:00 น. 5 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2566 -
ครั้งที่ 25-3/2566 4 ก.ย. 2566 09:00-12:00 น. 4 ส.ค. 2566 30 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2566 -
ครั้งที่ 26-4/2566 4 ธ.ค. 2566 09:00-12:00 น. 3 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 -