ตารางการประชุมรับรอง Eco Fctory 2564

ครั้งที่ วันประชุมรับรอง เวลา บริษัทส่งใบสมัครให้ฝ่ายเลขาฯ บริษัทชำระเงิน Auditor กำหนดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับรอง
15-1/2564 9 มี.ค. 2564 09:00-12:00 น. 9 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564 19 ก.พ. 2564
16-2/2564 8 มิ.ย. 2564 09:00-12:00 น. 7 พ.ค. 2564 1 มิ.ย. 2564 21 พ.ค. 2564
17-3/2564 1 ก.ย. 2564 09:00-12:00 น. 3 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2564
18-4/2564 7 ธ.ค. 2564 09:00-12:00 น. 9 พ.ย. 2564 1 ธ.ค. 2564 19 พ.ย. 2564