ตารางการประชุมรับรอง Eco Factory 2567

ครั้งที่ วันประชุมรับรอง เวลา บริษัทส่งใบสมัครให้ฝ่ายเลขาฯ บริษัทชำระเงิน Auditor กำหนดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับรอง ผลประชุมการรับรอง
1/2567 4 มี.ค. 67 09.00 - 12.00 น. 2 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 15 ก.พ. 67 -
2/2567 8 ก.ค. 67 09:00-12:00 น. 3 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 16 พ.ค. 67 -
3/2567 2 ก.ย. 67 09:00-12:00 น. 2 ส.ค. 67 30 ส.ค. 67 15 ส.ค. 67 -
4/2567 2 ธ.ค. 67 09:00-12:00 น. 1 พ.ย. 67 29 พ.ย. 67 14 พ.ย. 67 -