ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทการรับรอง สถานะการรับรอง
101. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
น.42(1)-4/2551-ญหอ.
029/2558
เลขที่ 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
102. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-3/2541-ญทร.
030/2558
เลขที่ 18 ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว Eco Factory ครั้งแรก
103. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-4/2552-ญทร.
031/2558
เลขที่ 9 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว Eco Factory ครั้งแรก
104. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
น.42(1)-2/2547-ญอซ.
032/2558
เลขที่ 4 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
105. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
น.44-1/2533-ญนพ.
033/2558
เลขที่ 6 ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
106. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน
ข3-42(1)-3/41รย
034/2558
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
107. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
ข3-50(4)-1/41รย
035/2558
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ปิโตรเคมี Eco Factory ครั้งแรก
108. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน
ข3-49-1/43รย
036/2558
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นนํ้ามัน Eco Factory ครั้งแรก
109. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตไอน้ำและไฟฟ้า
ข3-88-1/36รย
037/2558
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
110. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
น.88-3/2552-ญนพ.
052/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
111. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
น.88(2)-1/2552-ญนพ.
053/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
112. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
น.88-1/2540-ญหอ.
054/2559
เลขที่ 10 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
113. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
น.88-2/2552-ญนพ.
055/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
114. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
น.88-1/2541-ญทร.
056/2559
เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
115. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
น.89-3/2537-ญนพ.
057/2559
เลขที่ 14 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ก๊าซอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
116. บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด
น.42(1)-10/2537-ญหอ.
058/2559
เลขที่ 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
117. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โรงงานผลิตสารโพรพิลีน
น.42(1)-1/2550-ญหอ.
059/2559
เลขที่ 19 ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
118. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
น.42(1)-4/2535-ญนพ.
060/2559
เลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ถนนไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
119. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
น.41(1)-4/2549-นสค.
061/2559
เลขที่ 30/88 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400
ในนิคม สินสาคร
สิ่งพิมพ์ Eco Factory ครั้งแรก
120. บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
น.41(1)-1/2548-นพบ.
062/2559
เลขที่ 30/88 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400
ในนิคม สินสาคร
สิ่งพิมพ์ Eco Factory ครั้งแรก
121. บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
น.42(1)-7/2538-ญนพ.
063/2559
เลขที่ 4/1 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
122. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
น.42(1)-12/2536-ญนพ.
064/2559
เลขที่ 6 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
123. บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
น.42(1)-3/2540-ญนพ.
065/2559
เลขที่ 4 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
124. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด โรงงานผลิตสารเคมีโพลีออลคอมพาวนด์
ข3-42(1)-1/37รย
066/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
125. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน
ข3-42(1)-4/41รย
067/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
126. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตโพลีสไตรีน
ข3-53(5)-2/41รย
068/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
127. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์)
น.88-1/2553-ญอซ.
038/2558
เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
128. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ)
น.90-1/2542-ญหอ.
039/2558
เลขที่ 10 ซอย จี2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
น้ำอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
129. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล)
น.42(1)-3/2547-ญหอ.
040/2558
เลขที่ 9 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
130. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทานอลเอมีน)
น.42(1)-1/2550-นหอ.
041/2558
เลขที่ 9/1 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
131. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-5/2549-ญหอ.
042/2558
เลขที่ 8 ซอย จี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
132. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว
ข3-49-1/41รย
043/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน Eco Factory ครั้งแรก
133. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์
ข3-49-2/41รย
044/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน Eco Factory ครั้งแรก
134. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง และชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง
ข3-44-1/25รย
045/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
135. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน
ข3-42(1)-4/55รย
046/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
136. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค
ข3-48(6)-1/45รย
047/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
คาร์บอนดำ Eco Factory ครั้งแรก
137. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์
ข3-53(5)-55/51รย
048/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
138. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
ข3-44-1/34รย
049/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
139. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกรองน้ำบ้านค่าย
3-90-1/38รย
050/2559
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
น้ำอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
140. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
ข3-53(5)-25/51สบ
051/2559
เลขที่ 42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม SIL ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
141. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
น.88(2)-3/2552-ญนพ
189/2562
เลขที่ 11 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
142. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
น.88(2)-1/2552-ญนพ.
190/2562
เลขที่ 11 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
143. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
น.88(2)-2/2552-ญนพ.
191/2562
เลขที่ 11 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
144. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
น.88(2)-1/2541-ญทร.
192/2562
เลขที่ 11 ถนน ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
145. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
ข3-88-1/43รย
193/2562
เลขที่ 60/19 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ในเขตประกอบการ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
146. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
จ3-91(1)-1/53รย
194/2562
เลขที่ 48 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
บรรจุหีบห่อและขนส่ง Eco Factory ครั้งแรก
147. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
น.42(1)-5/2541ญหอ.
195/2562
เลขที่ 3 ซอยจีสิบสี่ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ดับบลิวเอชเอตะวันออก ( มาบตาพุด )
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
148. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
น.52(4)-1/2552-นปท.
197/2562
เลขที่ 789/139 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ในนิคม ปิ่นทอง 1
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
149. บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3-106-10/56ชบ
198/2562
เลขที่ 387/7 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
เชื้อเพลิงทดแทน/ทดแทนผสม Eco Factory ครั้งแรก
150. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
น.89-3/2537-ญนพ.
199/2562
เลขที่ 14 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ก๊าซอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา