ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทการรับรอง สถานะการรับรอง
151. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
น.42(1)-1/2556-ญอซ
200/2562
เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
152. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
น.70-2/2535-ญอน.
201/2562
เลขที่ 700/86 หมู่ที่ 6 ถนนเทพรัตน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ในนิคม อมตะซิตี้ ชลบุรี
ลิฟท์และบันไดเลื่อน Eco Factory ครั้งแรก
153. บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
น.42(1)-7/2538-ญนพ.
202/2562
เลขที่ 4/1 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
154. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
น.42(1)-12/2536-ญนพ.
203/2562
เลขที่ 6 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
155. บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
น.42 (1)-3/2540-ญนพ.
204/2562
เลขที่ 4 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
156. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
น.42(1)-4/2535-ญนพ.
205/2562
เลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ถนนไอหนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
157. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-ญหอ.
206/2562
เลขที่ 19 ซอยจีสิบสอง ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออกฯ (มาบตาพุด)
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
158. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน
ข3-42(1)-4/41รย
207/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
159. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน
ข3-44-1/25รย
208/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
160. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์
ข3-53(5)-55/51รย
209/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
161. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค
ข3-48(6)-1/45รย
210/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
คาร์บอนดำ Eco Factory ครั้งแรก
162. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ข3-49-1/58รย
211/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน Eco Factory ครั้งแรก
163. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว
ข3-49-1/41รย
212/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน Eco Factory ครั้งแรก
164. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์
ข3-49-2/41รย
213/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน Eco Factory ครั้งแรก
165. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน
ข3-44-1/34รย
214/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
166. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน
ข3-53(5)-56/59รย
215/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
167. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตก๊าซโพรพิลีน
ข3-42(1)-4/55รย
216/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
168. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกรองน้ำบ้านค่าย
3-90-1/38รย
217/2562
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
พื้นที่ทั่วไป ไออาร์พีซี
น้ำอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
169. บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
น.83-2/2536-นนน.
218/2562
เลขที่ 101/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
ในนิคม ภาคเหนือ เขตประกอบการเสรี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Eco Factory ครั้งแรก
170. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
น.88-1/2548-ญหอ.
069/2560
เลขที่ 24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
171. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
3-88(2)-66-53รย
070/2560
เลขที่ 92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
172. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
น.90-1/2554-ญหอ.
071/2560
เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
น้ำอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
173. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
3-88(2)-3/40ชบ
072/2560
เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
174. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ข3-44-1/39รย
073/2560
เลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
175. บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
น.42(1)-5/2548-ญหอ.
116/2561
เลขที่ 11 ซอยจี 12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
176. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
117/2561
เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
177. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3
น.42(1)-10/2536-ญนพ.
118/2561
เลขที่ 9 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
178. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน
ข3-49-1/43รย
119/2561
เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
กลั่นน้ำมัน Eco Factory ครั้งแรก
179. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานทำผลิตภัณฑ์เคมีในระดับนาโน
ข3-48(2)-3/59รย
120/2561
เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
180. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
ข3-50(4)-1/41รย
121/2561
เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
น้ำมันหล่อลื่น Eco Factory ครั้งแรก
181. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน
ข3-42(1)-3/41รย
122/2561
เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
182. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้า
ข3-88-1/36รย
123/2561
เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
183. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์
น.77(1)-1/2537-ญกว.
124/2561
เลขที่ 74 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
ในนิคม เกตเวย์ ซิตี้
ชิ้นส่วน/อุปกณ์รถยนต์ Eco Factory ครั้งแรก
184. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
3-52(4)-3/45รย
125/2561
เลขที่ 111/7 111/11 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
185. บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด
น.77(2)-3/2547-นอน.
103/2560
เลขที่ 700/618 ถนนบางนาตราด ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ในนิคม อมตะนคร
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์รถยนต์ Eco Factory ครั้งแรก
186. บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
น.65-1/2546-นอน.
104/2560
เลขที่ 700/618 ถนนบางนาตราด ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ในนิคม อมตะนคร
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์รถยนต์ Eco Factory ครั้งแรก
187. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)-1/2536-ญนพ.
105/2560
เลขที่ 10 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
188. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)-11/2540-ญนพ.
106/2560
เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
189. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)-4/2550-นอล.
107/2560
เลขที่ 88/4-5 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
190. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
108/2560
เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
191. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
น.89-1/2549-ญหอ.
109/2560
เลขที่ 39 ซอยจีห้า ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
ก๊าซอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
192. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
น.59-2/2550-ญหอ.
110/2560
เลขที่ 9/9 ซอยจีห้า ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
โลหะ Eco Factory ครั้งแรก
193. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
3-28(1)-84/33,3-28(1)-21/21, 3-28(1)-37/19
088/2560
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 ถนนพระราม 3 ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
สิ่งทอ Eco Factory ครั้งแรก
194. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ABS
ข3-44-2/59รย
231/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตเม็ดพลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
195. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic
ข3-53(5)-58/59รย
232/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตเม็ดพลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
196. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic
ข3-42(1)-2/41รย
233/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ Eco Factory ครั้งแรก
197. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส
ข3-44-1/59รย
234/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene Eco Factory ครั้งแรก
198. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตพีทีเค คะตะลิสต์
ข3-42(1)-1/41รย
235/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี Eco Factory ครั้งแรก
199. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตน้ำประปา (UT-IP)
ข3-90-4/50รย
236/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตน้ำประปา Eco Factory ครั้งแรก
200. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 1 และ 2
ข3-101-1/35รย
237/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
บำบัดน้ำเสีย Eco Factory ครั้งแรก

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา