ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทการรับรอง สถานะการรับรอง
1. บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
น.41(1)-2/2543-ญวก.
196/2562
เลขที่ 124 129 ถนนบางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ในนิคม เวลโกรว์
บรรจุสินค้าและผลิตภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
2. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด สาขา 2
น.42(1)-2/2554-ญนพ.
165/2561
เลขที่ 8 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
3. บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด (โรงงานที่ 1)
น.53(5)-1/2540-ญนพ.
166/2561
เลขที่ 5 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ผลิตเม็ดพลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
4. บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด โรงงานที่ 2
น.53(5)-1/2552-ญอล
167/2561
เลขที่ 88/7 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 นิคมอุตสหากรรมอาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ผลิตเม็ดพลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
5. บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
น.72-1/2541-ญอน.
168/2561
เลขที่ 700/402 นิคมอุตสหากรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ในนิคม อมตะซิตี้ ชลบุรี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Eco Factory ครั้งแรก
6. บริษัท ไทยแท้งเทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-1/2536-ญทร.
169/2561
เลขที่ 19 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
คลังเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ Eco Factory ครั้งแรก
7. บริษัท ไทยแท้งเทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-1/2549-ญทร.
170/2561
เลขที่ 19 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ท่าเรือมาบตาพุด
คลังเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ Eco Factory ครั้งแรก
8. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-19/2535-ญนพ.
171/2561
เลขที่ 8 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
9. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด
น.42(1)-2/2546 ญหอ.
172/2561
เลขที่ 18 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
10. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต
น.42(1)-2/2542-ญนพ.
173/2561
เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
11. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โรงงานผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง
น.44–1/2551-นอล.
174/2561
เลขที่ 66/8 ถนนทางหลวงระยอง 3191 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
12. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
ข3-53(1)-1/39รย
175/2561
เลขที่ 130 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ในเขตประกอบการ เหมราชระยองที่ดิน อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
13. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
น.42(1)-1/2551-ญหอ.
176/2561
เลขที่ 8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 นิคมอุตสหากรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
14. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-3/2541-ญทร.
177/2561
เลขที่ 18 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว Eco Factory ครั้งแรก
15. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล
178/2561
เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
16. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
น.42(2)-4/2552-ญทร.
179/2561
เลขที่ 9 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว Eco Factory ครั้งแรก
17. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
3-47(1)-9/48ชบ
180/2561
เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 นิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
พื้นที่ทั่วไป สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา
ผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้าง Eco Factory ครั้งแรก
18. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
3-47(3)12/60ชบ
181/2561
เลขที่ 507 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 นิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
พื้นที่ทั่วไป สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา
ผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้าง Eco Factory ครั้งแรก
19. บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด
น.42(1)-6/2554-ญหอ
182/2561
เลขที่ 8 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
20. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
น.59-1/2537-ญนพ.
183/2561
เลขที่ 9 ถนนไอ-เจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
โลหะ Eco Factory ครั้งแรก
21. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โรงงานผลิตแผ่นอะครีลิกแบบต่อเนื่อง (CCS Plant )
น.44-1/2551-นอล.
006/2558
เลขที่ 88/6 ถนนทางหลวงระยอง 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
22. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
น.42(1)-2/2542-ญนพ.
007/2558
เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
23. บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด
น.42(1)-2/2546-ญหอ.
008/2558
เลขที่ 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ซอยจี-2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราขตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
24. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
ข3-53(1)-1/39รย
010/2558
เลขที่ 130 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ในเขตประกอบการ ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
25. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 โรงอะโรเมติกส์ 1
น.42(1)-14/2537-ญนพ.
011/2558
เลขที่ 4 ถนนไอสอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
26. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 โรงอะโรเมติกส์ 2
น.42(1)-4/2549-ญอล.
012/2558
เลขที่ 98/9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
27. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 โรงโพลีเอททิลีน
น.42(1)-6/2537-ญนพ.
013/2558
เลขที่ 8 ถนน ไอสิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
28. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
014/2558
เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
29. บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด
น.42(1)-6/2541-ญหอ.
015/2558
เลขที่ 8 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
30. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
น.42(1)-6/2551-ญอซ.
016/2558
เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
31. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)-11/2541-ญนพ.
017/2558
เลขที่ 8/1 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
32. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
น.42(1)-9/2549-ญอซ.
018/2558
เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
33. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
น.88(2)-1/2538-ญนพ.
126/2561
เลขที่ 3 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
34. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์)
น.88-1/2553-ญอช.
127/2561
เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
35. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม)
น.88(2)-1/2540-ญหอ.
128/2561
เลขที่ 10 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
36. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ)
น.90-1/2542-ญหอ.
129/2561
เลขที่ 9 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
น้ำอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
37. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
น.88-1/2552-นนค.
130/2561
เลขที่ 47 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ในนิคม หนองแค
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
38. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
น.88-2/2552-นนค.
131/2561
เลขที่ 47/1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ในนิคม หนองแค
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
39. บริษัท น้ำตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
ศ3-11(3)-1/39นม
132/2561
เลขที่ 289 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
อาหาร Eco Factory ครั้งแรก
40. บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
3-88-169/56นม
133/2561
เลขที่ 18 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
41. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-5/2549-ญหอ.
134/2561
เลขที่ 8 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
42. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล)
น.42(1)-3/2547-ญหอ.
135/2561
เลขที่ 9 ซอย จี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
43. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทานอลเอมีน)
น.42(1)-1/2550-นหอ.
136/2561
เลขที่ 9 ซอย จี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
44. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
น.42(1)-4/2536-ญนพ.
137/2561
เลขที่ 8 ถนนไอ-สิบ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
45. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4
น.42(1)-14/2537-ญนพ.
138/2561
เลขที่ 4 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
46. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5
น.42(1)-4/2549-ญอล.
139/2561
เลขที่ 98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
47. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6
น.49-1/2536-ญนพ.
140/2561
เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
กลั่นน้ำมัน Eco Factory ครั้งแรก
48. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7
3-89-1/33รย
141/2561
เลขที่ 19 ถนนโรงปุ๋ย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ก๊าซอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
49. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8
น.42(2)-1/2537-ญนพ.
142/2561
เลขที่ 11 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
50. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11
น.42(1)-2/2549-ญผด.
143/2561
เลขที่ 8 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ผาแดง
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา